Kiedy chcemy pozbyć się uciążliwych chwastów z naszych upraw powinniśmy używać odpowiednich środków ochrony roślin.

Mogą być to różnego rodzaju środki o różnym działaniu, mogą być to przykładowo herbicydy przedwschodowe, które działają na nasiona roślin. Jest to ważne ze względu na fakt iż niektóre rośliny niepożądane wschodzą szybciej, przy bardziej suchej glebie, lub też przy niższej temperaturze. Wówczas pożądane będzie opóźnienie ich kiełkowania, dzięki temu rośliny uprawne będą mogły bez problemu się rozwijać.

Nie muszą wówczas konkurować o światło słoneczne z chwastami, które mogą być w początkowej fazie wyższe od roślin uprawnych takich jak kukurydza. Inne rodzaje środków chwastobójczych działają natomiast na rosnące już chwasty, wnikają do nich przez układ korzenny lub też poprzez liście. Herbicydy kontaktowe przenikają wyłącznie lub głównie przez liść. Uszkadzają w miejscu penetracji i w jego pobliżu. Działanie herbicydów kontaktowych ogranicza się do roślin bez substancji rezerwowych, takich jak jednoroczne chwasty. Selektywne herbicydy liściaste są głównie wchłaniane przez liść, a następnie przekazywane do wszystkich części rośliny.

Składniki aktywne są wchłaniane przez korzenie, a następnie rozprowadzane w roślinie. Herbicydy glebowe należy stosować tylko na glebach wilgotnych.

Po wyschnięciu produkty te mogą być całkowicie nieskuteczne. Herbicydy doglebowe stosuje się głównie przed siewem lub przedwschodowo, czasem we wczesnym okresie powschodowym, przeciwko trawom i roślinom dwuliściennym. Należy dokładnie określić jakie rodzaje chwastów występują w naszych uprawach, dzięki temu będziemy mogli dobrać najlepsze herbicydy. Można przykładowo zakupić herbicydy zwalczające chwasty – środek chwastobójczy do rzepaku, które mogą być bardzo uciążliwe. Mogą oczywiście występować różne rodzaje chwastów, trzeba zwrócić uwagę które maja przewagę w naszych uprawach, przykładowo czy będą to chwasty trawiaste, czt eż rośliny dwulistne. Oczywiście opryski nie będą uszkadzały kukurydzy ale tylko selektywnie same chwasty.