Jeżeli rodzic nie sprawujący opieki nad dzieckiem nie płaci zasądzonych przez sąd alimentów, rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem może mieć pewność, że przepisy prawne przewidują surowe procedury egzekucyjne.

Prokuratorzy, prawnicy oraz komornicy, policja, pracownicy społeczni oraz inni przedstawiciele prawa są zobowiązani do ściągania alimentów na dziecko w imieniu rodziców sprawujących nad nimi pieczę od osób, wobec których zasądzono obowiązek alimentacyjny. Niezastosowanie się do zaleceń i nakazów sądowych może spowodować nałożenie kary, w tym więzienia dla osoby, która uchyla się od płacenia alimentów na dziecko.

Jednakże, ponieważ jest mało prawdopodobne, aby rodzic uwięziony był w stanie dokonywać regularnych płatności, jest to zarezerwowane w ostateczności i używane bardziej jako środek odstraszający. Celem jest zachęcenie rodziców nieposiadających opieki nad dzieckiem do płacenia ustalonej kwoty alimentów, więc egzekwowanie zwykle rozpoczyna się od zniesienia pewnych przywilejów i nałożenia innych ograniczeń.

Pełnomocnicy państwowi mogą podjąć dowolne z następujących środków egzekucyjnych przeciwko rodzicowi, zaczynając od zajęcia części wynagrodzenia, mienia lub nieruchomości na poczet wypłaty zaległych alimentów.

Następnie dłużnika zgłasza się do Biura Informacji Gospodarczej z tytułu zaległości alimentacyjnych i zajmuje w pewnych okolicznościach konta bankowe i majątek, co skutkuje między innymi tym, że taka osoba przez wiele lat nie będzie mogła wziąć kredytu czy pożyczki lub kupić czegokolwiek na raty, ponieważ zostanie uznana przez wszelkie instytucje finansowe za niewypłacalną. W procesie odzyskiwania należności może pomóc adwokat alimenty Warszawa. Jeśli rodzic nadal uchyla się od płacenia alimentów, zajmowane jest również jego prawo jazdy oraz paszport, co jest zazwyczaj dosyć skutecznym sposobem nacisku ze strony państwa. Jeśli dłużnik uporczywie uchyla się od płacenia alimentów pomimo nałożenia kar administracyjnych, można go pociągnąć do odpowiedzialności karnej, za co grozi grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności lub dozór elektroniczny.